Palvelut

Pohjatutkimukset | Mittaukset | Suunnittelu | Valvonta ja katselmukset

Pohjatutkimukset

 • Painokairaukset
 • Tärykairaukset
 • Siipikairaukset
 • Porakonekairaukset
 • Heijarikairaukset
 • Puristinheijarikairaukset
 • CPTU-kairaukset
 • Näytteenotot
 • Pohjavesiputkien asennukset
 • Maalaboratorio
  • Peruskäsittely
  • Vesipitoisuuden määritys
  • Rakeisuuden määritys, pesu- ja kuivaseulonta
  • ödometrikokeet

Mittaukset

 • Paalumittaukset
 • Tarkemittaukset
 • Maastomallit
 • Rakennusmittaukset
 • Puustokartoitukset
 • PDA-mittaukset
 • Valvontamittaukset

Suunnittelu

 • Geotekninen suunnittelu
  • perustamistavat
  • pohjarakennesuunnittelut
  • kaivusuunnitelmat
 • Hulevesien hallintasuunnitelmat
  • työnaikaiset hallintasuunnitelmat
  • viivytys- ja imeytysrakenteet
  • kuivatussuunnitelmat
 • Pinnantasaukset
 • Tasaussuunnittelu
 • Massalaskennat ja massojen optimointilaskelmat
 • Rakennettavuusselvitykset

Valvonta ja katselmukset

 • Maarakennustöiden valvonta
 • Vastaava pohjarakennesuunnittelija (vaativat)
 • Työmaakatselmukset